Crucibles & Boat
Name
CAS No
Formula
7782-42-5
C
10043-11-5
BN
7782-42-5
C
7439-88-5
Ir
7439-98-7
Mo
7439-98-7
Mo
409-21-2
SiC
7440-33-7
W
7440-33-7
W
total 1 page
topage
LEAD OPTIMA ELEMENT TECH
Web:www.loptima.com                    E-mail: sales@loptima.com        Tel:(+86)18-423-717-818                                               
Add: No.5, Huoju Avenue, Jiulong High Tech Park (China Chongqing Pilot Free Trade Zone, Erlang area), CQ 400080 China